Tilbake

Mari Grefslie

Senioradvokat
Oslo

Mobil: +47 995 53 220
Telefon: +47 22 31 32 29
Send en e-post

Mari Grefslie har spesialkompetanse innen personskadeerstatning og forsikringsrett. Hun har lang og betydelig erfaring med håndtering av personskadesaker både hva gjelder spørsmål om årsakssammenheng og erstatningsutmåling. Hun har også betydelig erfaring med bistand i forsørgertapssaker og bistår både i forhandlinger og i rettslige prosesser.

Ekspertise

Personskade

Se utvidet CV