Marit Liland Fredriksen jobber primært med transaksjoner, selskaps- og kontraktsrett

Marit har erfaring med finansiering, restrukturering og kapitalmarkedstransaksjoner. Hun bistår med løpende selskapsrettslig rådgivning i forbindelse med etablering og strukturering av virksomheter, kontraktsforhandlinger og kontraktsrettslige spørsmål.

CV

Arbeidserfaring

2021 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2018 - 2021 Advokat, Handelsbanken Debt Capital Markets
2018 - 2018 Fast advokat, Advokatfirmaet Thommessen
2016 - 2018 Dommerfullmektig, Senja tingrett
2014 - 2016 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen
2013 - 2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer

Utdanning

2008 - 2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo