Nikolai Brøvig er en erfaren petroleumsrettsadvokat.

Nikolai har lang erfaring med petroleumsrettslige, energirettslige, forvaltningsrettslige og helse, miljø og sikkerhetsrettslige spørsmål samt utarbeidelse og oppfølging av regelverk for myndighetsorganer både i Norge og utlandet.

Nikolai arbeider ved Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig sitt Stavangerkontor og er tilknyttet offshore- og energiavdelingen i firmaet. Han har lang erfaring fra vurderinger av regulatoriske problemstillinger, herunder utarbeidelse av rammeverk både i Norge og andre land. Hans erfaring fra Olje- og energidepartementet gitt en inngående innsikt i regulatoriske problemstillinger.

I tillegg til bred erfaring med både petroleums kontrakter og mer generelle forretningsjuridiske problemstillinger, har Nikolai også jobbet på flere prosjekter med rådgivning innen selskapsrett og kontraktsrettslige spørsmål både for norske og utenlandske klienter, i tillegg til å utrede diverse compliance-problemstillinger og utarbeide forskjellig dokumentasjon. Han har også bred erfaring innen personvernrettslige problemstillinger.

Nikolai rådgir både norske og utenlandske forvaltningsorganer, næringslivsklienter og privatpersoner. Han har holdt flere seminar, relatert til ressursforvaltning, HMS og kontraktsrett for norsk sokkel. I tillegg har han holdt og bidratt for en rekke seminar og workshops for utenlandske myndigheter for tilsvarende problemstillinger.

CV

Arbeidserfaring

2021 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2018 - 2020 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2016 - 2018 Fast advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2013 - 2016 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2011 - 2012 Advokatfullmektig, Simonsen Advokatfirma DA
2008 - 2011 Rådgiver, Olje- og gassavdelingen i Olje- og energidepartementet

Utdanning

2016 Advokatbevilling
2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2004 Siviløkonomi, BI

Publikasjoner

Cybersecurity on Norwegian Continental Shelf Brøvig, N., International Law Office (ILO), 2018
Non-operating partner's role in NCS procurement Brøvig, N., International Law Office (ILO), 2017