Tilbake

Ørjan Salvesen Haukaas

Assosiert partner
Oslo

Mobil: +47 988 76 089
Telefon: +47 21 95 57 23
Send en e-post

Ørjan Salvesen Haukaas er tilknyttet Simonsen Vogt Wiigs avdeling for tvisteløsning og prosedyre. Han har omfattende erfaring med generell prosedyre for domstolene og tvangsfullbyrdelse, herunder med midlertidig forføyning og arrest. Han rådgir i og prosederer de fleste typer av kommersielle tvister, herunder generelle kontrakttvister, maritime tvister og tvister om immaterielle rettigheter, og har særlig kompetanse innenfor teknologitvister og tvister på tvers av landegrenser. Haukaas har møterett for Høyesterett.

Se utvidet CV