Tilbake

Ørjan Salvesen Haukaas

Assosiert partner
Oslo

Mobil: +47 988 76 089
Telefon: +47 21 95 57 23
Send en e-post

Ørjan Salvesen Haukaas arbeider i avdelingen for tvisteløsning og prosedyre. Han har omfattende erfaring med prosedyre for domstolene og tvangsfullbyrdelse, herunder med midlertidig forføyning og arrest. Han arbeider innenfor flere ulike rettsområder og bransjer, og har særlig kompetanse innenfor teknologitvister og tvister på tvers av landegrenser. Haukaas har møterett for Høyesterett.

Se utvidet CV