Tilbake

Øyvind Vidhammer

Partner
Oslo

Mobil: +47 959 36 154
Telefon: +47 21 95 55 00
Send en e-post

Øyvind Vidhammer er leder for personskadeavdelingen og har spesialkompetanse innen personskadeerstatning og forsikringsrett. Han har lang og bred erfaring, herunder forhandlings- og prosedyreerfaring, med å bistå skadelidte etter yrkes-, trafikk- og pasientskader, samt med saker som følge av andre type ulykker. Han har også betydelig erfaring som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Vidhammer har møterett for Høyesterett.

Ekspertise

Personskade

Se utvidet CV