Øyvind Vidhammer har lang og bred erfaring innen personskade og forsikringsrett. Han er leder av personskadeteamet i Simonsen Vogt Wiig.

Øyvind har arbeidet med personskadeerstatning siden 1996. Han har lang og bred erfaring med å bistå skadelidte etter yrkesskader/yrkessykdom, trafikkskader og pasientskader, men også med erstatningssaker som følge av andre type skadehendelser, f.eks. skader etter flyulykker og ulykker til sjøs. Han har også håndtert en rekke saker i tilknytning til organansvar.

Øyvind har betydelig prosedyreerfaring, og har prosedert flere prinsipielle saker for Høyesterett. Han har dessuten omfattende kunnskap og erfaring i tilknytning til erstatningsoppgjør som følge av forsikringsavtaler. Øyvind bistår både private og næringslivsklienter.

CV

Arbeidserfaring

2012 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2010 - 2012 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2002 - 2010 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2001 - 2001 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
1998 - 2001 Jurist, Gjensidige NOR Forsiking
1996 - 1998 Jurist, Fylkestrygdekontoret i Buskerud

Utdanning

2013 Møterett for Høyesterett
1996 Cand. jur, Universitetet i Tromsø

Verv

2012 Medlem av JUS fagutvalg for forsikringsrett
2012 Medlem av Personskadeforbundets faggruppe for nakke og hodetraumer