Per Arne Damm er senioradvokat i Simonsen Vogt Wiigs arbeidsrettsavdeling, med særlig fokus på arbeidsrettslige spørsmål.

Per Arne Damm begynte som partner i Simonsen Vogt Wiig i 2003 og har her hatt en generell forretningsjuridisk praksis. Han har hatt et særlig fokus på ulike typer kontraktsrett, særlig innenfor selskaps- og aksjerett. Han har spesiell kompetanse knyttet til selskapsetableringer, fusjoner og fisjoner, due diligence og transaksjoner, og har arbeidet mye med distribusjons- og franchiseavtaler og ulike typer samarbeidsavtaler.

Damm ledet fra 2005 til 2018 Simonsens Vogt Wiigs arbeidsrettavdeling, og har bistått mange av våre klienter med rådgivning i forbindelse med endringsprosesser, herunder omorganiseringer og nedbemanninger, videre virksomhetsoverdragelser, outsourcing, individuelle oppsigelsessaker, personvern og prosedyre.

Damm har flere ganger vært omtalt i internasjonale publikasjoner som en dyktig rådgiver innenfor disse fagfeltene, og er bl.a. i Legal 500 omtalt som «Outstanding litigator».

Han har omfattende prosedyreerfaring og har bl.a. ført flere prinsipielle saker for Høyesterett, i tillegg til at han har erfaring fra voldgiftssaker. Han har dessuten bred erfaring fra granskingsarbeid og har bistått både offentlige og private klienter.

Damm har og har hatt en rekke styreverv, særlig innen eiendom, hotell-, transport- og logistikkbransjen.

Sensor i Arbeidsrett ved Universitetet i Oslo.

Møterett for Høyesterett siden 1995.

CV

Erfaring

2021 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2003 - 2020 Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
1998 - 2003 Partner, Advokatfirmaet PwC DA
1990 - 1998 Partner, Advokatfirmaet Coopers & Lybrand
1985 - 1990 Advokat, Advokatfirmaet Rostveit og Andersen
1984 - 1985 Dommerfullmektig/konst. sorenskriver, Tune sorenskriverembete
1981 - 1984 Førstekonsulent 1981, Skatteavdelingen i Finansdepartementet

Utdanning

1981 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Verv

2020| - (d.d.) Styremedlem, Kirkegaten 15 DA
2020 - (d.d.) Styremedlem, AS Lille Frøens Tomteselskap
2009 - (d.d.) Styreleder, Sameiet Tjuvholmen F3
2020 - (d.d.) Styremedlem, Sameiet Tjuvholmen 510-1
2004 - 2006 Styreleder, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
1998 - 2003 Risk Management Partner, Advokatfirmaet PwC DA
1998 - 2003 Norsk representant, PwC i employment Law Network
1998 - 2000 Styreleder, Advokatfirmaet PwC DA