Per Kristian Bryng arbeider med generell forretningsjus, herunder kontraktsrett, EU/EØS-rett, konkurranserett, IP-rett samt personvern (GDPR) og har erfaring med sektorreguleringer i ulike markeder som telekom, energi, transport, landbruk, kringkasting og idrettsregulatoriske spørsmål.

Per Kristian bistår norske og utenlandske klienter med avtaleutforming, compliance-arbeid innenfor ulike disipliner og myndighetskontakt samt alminnelig forretningsjuridisk bistand.

Han har publisert flere arbeider innenfor ulike deler av konkurranseretten, og holder jevnlig foredrag om konkurranserettslige, EØS-rettslige og IP-rettslige emner.

Per Kristian har erfaring fra juridisk avdeling i Equinor ASA. Han har også bakgrunn fra Konkurransetilsynet og EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) i Brussel.

CV

Erfaring

2013 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2016 - 2017 Advokat (utleid), Statoil, juridisk avdeling
2010 - 2012 Senioradvokat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
2008 - 2010 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2005 - 2007 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2004 - 2005 Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet
2003 - 2004 Saksbehandler, ETFAs Overvåkningsorgan (ESA)
2001 - 2003 Førstekonsulent og rådgiver, Konkurransetilsynet

Utdanning

1994 - 2000 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Om avhjelpende tiltak i norsk fusjonskontroll Bryng, Per Kristian, Tidsskrift for Forretningsjus nr 2, 2015
Konkurranserett i et nøtteskall Bryng, Per Kristian m. flere, Gyldendal, 2015
Norwegian merger control Bryng, Per Kristian, PLC Practice Note, 2015
Abuse of dominance Bryng, Per Kristian, PLC Practice Note, 2015
Mer effektiv konkurranselov? Bryng, Per Kristian, Tidsskrift for Forretningsjus nr 3, 2013
Norwegian Climate Regulation Bryng, Per Kristian, Getting the Deal Through, 2013
Norwegian Cartel Enforcement Bryng, Per Kristian, Getting the Deal Through, 2012
Kommentarer til lov om offentlig støtte Gyldendal Rettsdata, 2005
A powerful competition policy - Towards a more coherent competition policy in the Nordic market for electric power Bryng, Per Kristian m. flere, Report from the Nordic Competition Authorities, 2005