Peter Simonsen har lang erfaring som advokat innen en rekke rettsområder og bransjer, med Møterett for Høyesterett fra 1994.

Peter har ledet firmaets avdeling for fast eiendom og avdeling for tvisteløsning og prosedyre.

Han har omfattende prosedyreerfaring innenfor en rekke tvisteområder og prosederer jevnlig saker for domstolene, herunder saker for Høyesterett og voldgiftsrett.

Peter er også forretninsgjuridisk rådgiver, og har vært og er styreleder, i selskaper med virksomhet innenfor fast eiendom og andre bransjer.

CV

Erfaring

2003 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2000 - 2003 Managing Partner, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers
1998 - 2003 Partner, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers
1997 - 1998 Partner, Advokatfirmaet Price Waterhouse
1988 - 1997 Partner, Simonsen & Musæus Advokatfirma
1985 - 1987 Advokat, Kontorfelleskap med H.r.adv. Gustav Heiberg Simonsen
1984 - 1985 Advokatfullmektig, H.r.adv. Gustav Heiberg Simonsen
1982 - 1984 Advokatfullmektig, Advokatene Feydt, Hagen & Skotvedt

Utdanning

1982 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1976 Vernepliktig, Luftvernartilleriet