Ruth Bakke arbeider innen fagområdene fast eiendom, plan- og bygningsrett, arbeidsrett og kontraktsrett.

Ruth har omfattende erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, herunder generell rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning.  Hun bistår med eiendomstransaksjoner; alt fra gjennomføring av due diligence, forhandlinger, utforming av avtaleverk, til bistand i oppgjørsfasen. Videre bistår hun klienter med problemstillinger knyttet til plan- og bygningsloven, naboloven, tomtefesteloven, bruksretter, hevd og eierseksjonssameier.

Ruth har solid kompetanse innen individuell arbeidsrett, med særlig fokus på rådgivning i forbindelse opphør av arbeidsforhold.

I tillegg til  bred erfaring  innen kontraktsrett, inkludert bakgrunn som kontraktsansvarlig i legemiddelselskapet BerGenBio ASA, har hun også spesialkompetanse i engelsk kontraktsrett.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 - 2022 Fast advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 - 2021 Advokat, Advokatfirmaet Torstrup AS
2018 - 2020 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Torstrup AS
2018 Interim Contracts and Intellectual Property Manager, BerGenBio ASA
2017 - 2018 Utleggsfullmektig, Namsfogden i Oslo
2014 - 2015 Diverse traineeopphold

Utdanning

2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2015 Utveksling, University of Sydney, Australia
2014 Bachelor i jus, Høgskolen i Buskerud og Vestfold