Tilbake

Silje Wollan Einum

Assosiert partner
Oslo

Mobil: +47 994 35 474
Telefon: +47 21 95 55 66
Send en e-post

Silje Wollan Einum har hovedvirkeområde innenfor oppstrøms petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt. Hun bistår både selskaper og myndigheter i utviklingsland, både med kontrakter og regulatoriske spørsmål.

Ekspertise

Olje og gass

Se utvidet CV