Simen Schjerve Giæver arbeider primært med selskapsrett, kontraktsrett, oppkjøp og fusjoner (M&A) samt skatterett.

Simen er tilknyttet firmaets selskapsrettsgruppe, og bistår klienter med kjøp og salg av virksomheter, omorganiseringer og restruktureringer. I tillegg bistår han klienter med generell selskapsrettslig og skatterettslig rådgivning.

CV

Erfaring

2021 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2020 Skriveplass, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2020 Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Utdanning

2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo