Sofie Winona Aa jobber primært med transaksjoner, restruktureringer og selskapsrettslig rådgivning.

Sofie bistår ved kjøp og salg av aksjeselskaper (både nasjonalt og internasjonalt), kapitalinnhentinger, fisjoner, fusjoner og egenkapitaltransaksjoner på og utenfor børs. Hun bistår også med generell selskapsrettslig og børs-og verdipapirrettslig rådgivning.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2022 Mastergradsstipendiat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 Trainee, Advokatfirmaet Schjødt

Utdanning

2016 - 2022 Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen
2021 Utvekslingsopphold ved Queen Mary University of London