Steffen Myrseth arbeider med næringseiendom, særlig regulatoriske, kontraktsrettslige og tingsrettslige spørsmål.

Steffen er tilknyttet vårt eiendomsteam og bistår våre klienter innen næringseiendom. Han har bred eiendomsrettslig erfaring, særlig innen tingsrettslige, kontraktsrettslige og regulatoriske spørsmål. Han deltok blant annet i lovarbeidet til ny eierseksjonslov. Med bakgrunn fra både offentlig sektor og advokatbransjen besitter han en verdifull kompetanse.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 - 2022 Fast advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2017 - 2020 Advokatfullmektig, Kvale Advokatfirma
2015 - 2017 Rådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (hhv. Planavdelingen og Bolig- og bygningsavdelingen
2013 - 2015 Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund

Utdanning

2015 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo