Tilbake

Sunniva Kinsella

Fast advokat
Oslo

Mobil: +47 934 90 756
Telefon: +47 21 95 55 07
Send en e-post

Sunniva Kinsella arbeider særlig med bilaterale og syndikerte finansieringer, herunder skipsfinansiering og finansiering innen fornybar sektor, og finansregulatoriske problemstillinger for banker, finansieringsforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, verdipapirforetak mm., inklusiv rådgivning knyttet til EUs finansregelverk, herunder CRD IV, PSD/PSD2, EMD, BRRD og MiFID.

Se utvidet CV