Tage Brigt A. Skoghøy er en prosedyreadvokat med møterett for Høyesterett, rangert blant Norges ledende advokater innen sivilrettslig tvisteløsning.

Tage er en av våre spesialister innen prosedyre og voldgift, og håndterer kontrakts- og erstatningstvister på tvers av ulike rettsområder og bransjer. Han har omfattende erfaring med tvisteløsning for alle de norske rettsinstansene, herunder Høyesterett, samt for voldgiftspanel og Markedsrådet. Tages ekspertise inkluderer også forhandlinger, rettsmeklinger, midlertidig forføynings-/arrestsaker og tvangsinndrivelsessaker.

Foruten at han regelmessig bistår klienter innenfor transportrett, luftart og eiendom/entreprise, illustrerer sakene som Tage har prosedert for Høyesterett spennet i hans kompetanse:

  1. Tvist om kommisjon i mellommansforhold innenfor shipping-industrien, med terskelen for avtaleinngåelse/-binding som det prinsipielle rettsspørsmålet (2017),
  2. Tvist om plassering/fordeling av immaterielle rettigheter innen filmindustrien, med verkshøydekravet i åndsverkloven og overgang av opphavsrettigheter fra ansatte til arbeidsgivere som de prinsipielle rettsspørsmålene (2017),
  3. Tvist om transportørers erstatningsansvar ifm. utlevering av gods, med terskelen for ansvar ved brudd på stansingsinstruks som det mest prinsipielle rettsspørsmålet (2019), og
  4. Tvist om erstatningsansvar for flyforsinkelse, hvor det prinsipielle spørsmålet er hvorvidt det gjelder en ulovfestet frist for å fremme krav etter EU-forordning 261/2004 (2020).

Både nasjonale og internasjonale advokatkåringer rangerer Tage blant Norges «top ranked lawyers» (Chambers and Partners), «Next Generation Partners» (Legal500) og «Up and Coming» (Finansavisens Advokatkåring) innen prosedyre og tvisteløsning. Han er også foredragsholder og prosedyreveileder på Advokatkurset i regi av JUS, har ved flere anledninger vært prosedyreveileder ved Master of Maritime Law-programmet på UIO, og engasjerer seg dessuten i voldgiftsmiljøet i Skandinavia. Blant annet var han den norske paneldebattanten om temaet «mandatory mediation» på Nordic Arbitration Day i Stockholm i 2019.

CV

Erfaring

2019 - (d.d.) Assosiert partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2015 - 2018 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2012 - 2015 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2009 - 2012 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Utdanning

2019 Møterett for Høyesterett
2009 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Verv

2018 - (d.d.) Prosedyreveileder, Advokatkurset, Juristenes Utdanningssenter
2014 - (d.d.) Rekrutteringsteam, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2016 - 2017 Prosedyreveileder for LLM-studenter, Master of Maritime Law, Universitetet i Oslo
2015 - 2019 Styremedlem (ansattrepresentant), Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2011 - 2012 Internrevisor, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2011 - 2012 Kompetanseansvarlig advokat innen prosessrett, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Publikasjoner

The Legal 500: International arbitration country comparative guide Skoghøy, Reusch og Haukaas, Legal 500, 2019
Enforcement of foreign judgments Skoghøy og Haukaas, Mondaq, 2019
Il Tempo Gigante-saken: Et varsko til videreutviklere Skoghøy, Dagens Næringsliv, 2019
Enforcement of foreign judgments ICLG.com, 2018
A structured guide to arbitration in Norway Skoghøy og Haukaas, Lexology, 2016 - 2019
Bunkersoljesøl - Ansvar, begrensningsfond og lovvalg Skoghøy, MarIus nr. 396, 2011
Rettsløse boligkjøpere Skoghøy og Gjeldsnes, Aftenposten, 2011
The Public Competition Enforcement Review Skoghøy og Ellingsen, Third Edition, 2011

High problem-solving skills and strong communication.

- Chambers and Partners

His ability to see the legal issues quickly and put forward a good strategy on how to proceed with the case and put our arguments before the courts.

- Chambers and Partners

He is efficient and highly skilled, gives excellent and usable strategic advice that we can trust, and regularly delivers on time.

- Chambers and Partners

He is service-minded and to the point, and we appreciate both the quality of his legal advice as well as his litigation skills.

- Chambers and Partners