Tilbake

Tage Brigt A. Skoghøy

Senioradvokat
Oslo

Mobil: +47 975 27 279
Telefon: +47 22 31 32 39
Send en e-post

Tage Brigt A. Skoghøy arbeider med tvistesaker innen forskjellige rettsområder og bransjer, herunder innen eiendom/entreprise, shipping, luftfart, IT/telekom og bankindustrien. Han har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre, både for de alminnelige domstolene, Markedsrådet og voldgiftsdomstoler, herunder også med midlertidig sikring, saker for namsmyndighetene, rettsmeklinger og utenrettslige forhandlinger.

Se utvidet CV