Thea Finnesand Sørskår arbeider bredt innenfor firmaets fagområder, med hovedvekt på arbeidsrett, kommersiell kontraktsrett og petroleumsrett.

Thea har utdanning fra Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen og fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap i 2022. Under studieløpet har hun spesialisert seg innen arbeidsrett, både kollektiv og individuell, og selskapsrett. Hun skrev sin masteravhandling om forholdet mellom force majeure og myndighetskrav innen offshoreentreprise.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2022 Mastergradsstipendiat, CMS Kluge
2021 - 2022 Vitenskapelig assistent, Universitetet i Agder
2021 Praktikant, CMS Kluge

Utdanning

2020 - 2022 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2017 - 2020 Bacherlor i rettsvitenskap, Universitetet i Agder

Verv

2020 - 2021 Styremedlem, Juridisk Studentutvalg Bergen
2019 - 2020 Medieansvarlig, Studentjuristen
2019 Saksbehandler, Studentjuristen
2018 - 2019 Medieansvarlig, Justitius