Thor-Eirik Lodtz er en del av Simonsen Vogt Wiigs avdeling for eiendom og entreprise.

Han har gjennom flere år arbeidet med problemstillinger relatert til fast eiendom, og da særlig knyttet til tvisteløsning. Thor-Eirik har jevnlig oppdrag for næringsdrivende og privatpersoner innenfor forbrukerentreprise, tingsrett og generell rådgiving knyttet til fast eiendom. Han har videre inngående kunnskap om plan- og bygningsrett. Thor-Eirik rådgir i tillegg også en rekke næringsdrivende innenfor diverse kontraktsrettslige problemstillinger.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 - 2022 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2019 - 2021 Advokat, AdvokatCompagniet Da
2011 - 2019 Advokat, Advokatfirmaet Wiederstrøm & Lodtz AS
2009 - 2011 Advokat, Proaktiv advokater AS
2007 - 2008 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
2007 - 2008 Advokatfullmektig, Folkman Slotterøy & Co

Utdanning

2002 - 2007 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen