Tina Hovland Bargård er spesialisert innen skatterett og selskapsrett. Hun yter bistand til norske og utenlandske aktører innenfor alle deler av skatte- og selskapsretten.

Tina bistår regelmessig bedrifter med strategisk skatte- og selskapsrettslig rådgivning i forbindelse med transaksjoner, nasjonale og internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål, samt generell rådgivning.

Hun har særlig erfaring med rådgivning og bistand ved prosesser overfor skattemyndighetene, herunder bindende forhåndsuttalelser, bokettersyn og klagesaker.

Tina arbeider med forberedelser og gjennomføring av transaksjoner og eier- og selskapsstruktureringer.

CV

Erfaring

2020 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2016 - 2020 Advokat, SANDS
2014 - 2016 Advokatfullmektig, SANDS
2012 - 2014 Skattejurist, Skatteetaten

Utdanning

2007 - 2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Verv

2009 - 2012 Styremedlem og styreleder, Høyden Borettslag