Tilbake

Torstein Losnedahl

Senioradvokat
Oslo

Mobil: +47 909 50 536
Telefon: +47 21 95 55 33
Send en e-post

Torstein Losnedahl har bakgrunn som underdirektør i Luft-, post- og teleavdelingen i Samferdsels-departementet. Han har særlig kompetanse og rådgivningserfaring innen regulering av elektronisk kommunikasjon. I tillegg til generell forretningsjuridisk bistand, bistår han aktører innen medie- og telemarkedet i forbindelse med regulatoriske prosesser, klagesaker, tvisteløsning, oppkjøp, mv.  

Se utvidet CV