Trine Pettersen Grønbech har bred og sammensatt erfaring fra offentlig sektor som rådmann og jurist.

Hun har omfattende erfaring med innovasjon, endringsprosesser og omstillinger i det offentlige, så vel som forvaltning av eierskap, eiendomsforvaltning og næringsutvikling.

Trine arbeider i teamet for offentlig sektor og har særlig fokus på personvern, arbeidsrett og plan- og bygningsrett, i tillegg til generell forvaltningsrett og kommunalrett.

CV

Erfaring

2022 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2021 - 2022 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2019 - 2021 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2011 - 2019 Rådmann, Vaksdal kommune
2009 - 2011 Rådmann, Bygland kommune
2007 - 2009 Assisterende rådmann, Osterøy kommune
2005 - 2007 Jurist, Fylkesmannen i Hordaland
2003 - 2005 Helse- og Sosialsjef, Øygarden kommune
2002 - 2003 Jurist, Øygarden kommune
2000 - 2000 Internship, FN Sekretariatet

Utdanning

2001 - 2003 Cand. Jur., Universitetet i Bergen
2005 - 2006 Bachelor, offentlig organisering og leiing, UiB
2018 - 2019 NHH Executive Brytningstid

Verv

2011 - 2017 Nestleder, Rådmannsutvalget KS Hordaland
2011 - 2019 Rådmannsutvalget Nordhordland
2011 - 2019 Styremedlem IKTNH
2010 - 2011 Medlem, Rådmannsutvalget KS Agder
2010 - 2011 Styremedlem, Aust Agder Kompetansefond
2009 - 2011 Medlem Porteføljeutvalget, Konsesjonskraftfondet Aust Agder
2009 - 2011 Rådmann, Generalforsamling Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
2009 - 2011 Rådmann, Generalforsamling Setesdal brannvesen IKS
2009 - 2011 Rådmann, Generalforsamlling Setesdalsmuseet IKS
2009 - 2011 Rådmann, Generalforsamling Setesdal revisjonsdistrikt IKS
2009 - 2011 Rådmann, styre Setesdal regionråd
2010 - 2011 Styremedlem, Setesdal IKT