Trond Erik Kvalsnes er spesialist i arbeidsrett og har bred erfaring i alt fra enkeltspørsmål og konflikthåndtering til store omstillings- og nedbemanningsprosesser, herunder oppkjøp og fusjoner.

Han har betydelig erfaring med kollektive spørsmål, tariffavtaler og forholdet til tillitsvalgte, både gjennom sitt arbeid i NHO og som forhandler og rådgiver. Videre bistår Trond Erik jevnlig virksomheter med håndtering av personopplysninger (GDPR) samt kontrolltiltak. Han har også spesialkompetanse innen universitets-og høyskolerett. Trond Erik har i tillegg utdannelse innen Human Resource Management fra BI. Han har jobbet in-house hos klienter og benyttes ofte som kursholder og rådgiver for bedrifter i det daglige HR-og ledelsesarbeidet.

He is extremely knowledgeable, very responsive and explains complex legal matters in a pragmatic way. He gets to the point and seeks to find the best solution.

- Legal 500
CV

Erfaring

2011 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2006 - 2011 Advokat, Abelia i NHO
2002 - 2006 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Haavind Vislie
2001 Vikar, protokollfører/juridisk konsulent, Arbeidsretten, Den landsdekkende særdomstolen
2001 Juridisk konsulent, Politidirektoratet, Juridisk/forvaltningsseksjonen
1999 - 2000 Juridisk konsulent, Justisdepartementet, Politiavdelingen/juridisk seksjon

Utdanning

2008 Human Resource Management, BI (delmaster)
2001 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1994 Luftforsvarets Befalskole, Stavern
1994 Organisasjons- og ledelseskurs, Tromsø Maritime Høyskole

Verv

2011 Veileder, UiO, Juridisk fakultet
2007 Sensor, UiO, Juridisk fakultet
2007 - 2009 Tvisteløsningsnemnda, arbeidsmiljøloven, bransjeoppnevnt
2005 - 2006 Foreleser Master of Management, Personal- og arbeidsjuss, BI
2003 - 2005 Varamedlem, Klagenemnda for likestilling

Publikasjoner

Arbeidsrett.no - kommentarutgave til arbeidsrettslig lovgivning 2005