Om oss

Samfunnsansvar

Vi i Simonsen Vogt Wiig mener det er viktig å ta et aktivt ansvar for samfunnet også utenfor vår egen sfære, og ønsker å strekke oss lenger enn det som forventes av oss.

Firmaet er opptatt av å ha en høy etisk standard, og vi har gode rutiner for å forhindre hvitvasking og interessekonflikter. Flere av våre advokater er medlem i ulike offentlige utvalg, har styreverv i foreninger eller er forfattere av fagbøker og -artikler.

Som advokatfirma er det naturlig at vi er opptatt av rettssikkerhet, og vi har gjennom flere år vært støttespiller til Amnesty International Norge. I tillegg er det mange av våre ansatte som tilbyr sin ekspertise på pro bono basis (gratis) for enkeltmennesker og organisasjoner.