Trafikkskade

Hvis du blir skadet i en bilulykke, vil du som hovedregel ha krav på erstatning fra det forsikringsselskapet bilen er ansvarsforsikret i. Dette gjelder enten du er fører, passasjer eller annen trafikant, og selv om ingen har skyld i skaden.

Yrkesskade

Nødvendige utgifter til juridisk bistand dekkes som hovedregel av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap Arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Pasientskade

Dersom du som pasient er påført en skade i forbindelse med behandling i helsevesenet, kan du ha krav på erstatning.

Bistandsadvokat

Dersom du er offer for visse typer straffbare handlinger, har du rett til å få oppnevnt bistandsadvokat.

Voldsoffererstatning

Dersom du har blitt påført personskade som følge av en straffbar handling, kan du ha rett til erstatning fra staten ved Kontoret for voldsoffererstatning.

Annen forsikringsrett

Våre advokater bistår med å avdekke omfanget av mulige forsikringer. I samarbeid med skadelidte avklarer og forhandler vi øvrige forsikringsdekninger ved personskadeoppgjør.

Flyulykker

Våre advokater har omfattende erfaring med personskadeerstatning etter flyulykker.

Ulykker på sjøen

Simonsen Vogt Wiig har lang erfaring med sjørettslige og sjøforsikringsrettslige problemstillinger, herunder grunnstøtinger, kollisjoner og forurensning.

Om oss

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge samt Singapore. Våre 180 advokater bistår alle sentrale bransjer, og bygger varige relasjoner med våre klienter ved å kombinere inngående forretningsforståelse og juridisk spisskompetanse i rådgivningen.

Kontakt

Advokater

Se alle menneskene hos oss

Kontakt

Oslo