Anskaffelsespodden episode 21: Status og utfordringer i innkjøps-Norge

Dato: Thursday 8. September 2022
Sted: Hvor som helst

I denne episoden har Nina Sørensen med seg Malin Hogstad og Siv Helén Gjerstad fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, DFØ.

Anskaffelsesområdet blir mer og mer komplekst, og omtales som “endringsmuskelen” som skal drive frem utvikling og omstilling i samfunnet, fra bærekraftige anskaffelser, til innovasjon, og ivaretakelse av menneskerettigheter og lønns- og arbeidsvilkår i leverandørkjeden.

Har offentlige virksomheter tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre gode anskaffelser, i tråd med stadig nye krav og politiske målsettinger? Er vi for eksempel rustet til å nå de politiske klima- og miljømålene når den opplevde kompetansen er gått ned og 2/3 av virksomhetene ikke opplever å ha tilstrekkelig kompetanse på området?

I kontraktsoppfølgingen opplever 80 % å ikke ha tilstrekkelig tid og ressurser. Klarer vi da å sikre sikre gevinster og sørge for faktisk behovsdekning og riktig kvalitet?

Og når innkjøpsvirksomhetene ikke opplever å ha tilstrekkelig tid til å gjøre gode anskaffelser – har man da tid og ressurser til å gjennomføre kompetansehevende tiltak?

Malin, Siv Helén og Nina diskuterer disse viktige problemstillingene i lys av resultatene fra Anskaffelsesundersøkelsen 2022.

Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.
Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no