Arbeidsgivers styringsrett i koronakrisen

Dato: Fredag 27. mars 2020
Tid: 09:00

Koronautbruddet medfører usikkerhet for svært mange. Mange bedrifter opplever kraftig svikt i omsetning, mens andre har fått nye oppdrag.

Er det med bakgrunn i lovverket mulig å si noe om hvilken fleksibilitet en arbeidsgiver har i dag for å tilpasse driften til det nye behovet? For en arbeidsgiver er det mange spørsmål som melder seg i disse tider. Kan man pålegge sine medarbeidere å reise til smitteutsatte områder i forbindelse med et oppdrag? Kan man pålegge de ansatte å ta ut ferie eller avspasering?

Har man rett til å omdisponere medarbeideres arbeidsoppgaver? Hvor mye kan man bestemme som leder? I dette webinaret fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen får du møte advokat og partner Marianne Kartum i samtale med markedssjef Torgeir Sølsnes, NiT.