Arbeids(retts)lunsj episode 10: Konsulentbruk ga stor ekstraregning

Dato: Fredag 9. juli 2021
Sted: Hvor som helst

Advokater fra Simonsen Vogt Wiigs arbeidsrettsavdeling tar i denne podcasten opp temaer som er aktuelle for mange arbeidsgivere, og gir praktiske råd som ledere kan ta med seg videre. Vi viser ingen slider, så få podcasten på øret og kom deg ut i dagslyset mens du fyller på med kompetansehevende stoff og får litt mosjon samtidig!

I den såkalte Stendi-dommen fastslo Borgarting lagmannsrett at 27 oppdragstakere/konsulenter i realiteten var arbeidstakere. Hvis dommen blir stående må Stendi betale store summer i overtid og feriepenger – i tillegg til de konsulenthonorar selskapet allerede har betalt ut. Advokat Lill Egeland går gjennom dommen og forklarer hva man må være oppmerksom på hvis man engasjerer arbeidskraft som oppdragstakere eller konsulenter.