Arbeids(retts)lunsj episode 14: Nå innsnevres retten til å ansette midlertidig

Dato: Mandag 15. november 2021
Sted: Hvor som helst

De rødgrønne lovte å styrke arbeidstakers rettigheter, og nå settes de første endringene ut i livet.

I denne episoden av podcasten Arbeids(retts)lunsj snakker vi om hva endringene innebærer og når de trer i kraft.

Som vanlig er episoden godt egnet til å ta med seg på øret og gå på tur.