Arbeids(retts)lunsj episode 16: AFP for nybegynnere

Dato: Tirsdag 11. januar 2022
Sted: Hvor som helst

I denne episoden av Arbeidsretts(lunsj) snakker vi med pensjonsekspert Kristian Jacobsen fra Tredjepart om avtalefestet pensjon (AFP).

Du får for eksempel tips om hvordan du kan sikre at arbeidstaker ikke mister AFP’en ved en sluttavtale.

Som vanlig er podcasten godt egnet til å ta med på tur – på ski eller til fots.