Arbeids(retts)lunsj episode 18 – Åpenhetsloven

Dato: Onsdag 20. april 2022
Sted: Hvor som helst

I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj tar vi for oss den nye Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022.

Hva betyr den for deg som arbeidsgiver, og hvilke forberedelser bør du gjøre? Malin Tønseth er gjest i studioet.

Som alltid er podcasten godt egnet for å ta med seg på tur.