Arbeids(retts)lunsj episode 19 – Trakassering eller ordinær personaloppfølgning?

Dato: Mandag 16. mai 2022
Sted: Hvor som helst

I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj tar vi for oss en ikke uvanlig situasjon: En leder følger opp en ansatt på prestasjoner eller adferd. Den ansatte synes dette er svært ubehagelig og hevder at leder trakasserer.

Hvor går egentlig grensen for trakassering fra et juridisk perspektiv? Dette er tema for siste episode av «Arbeids(retts)lunsj».

Som alltid er podkasten godt egnet for å ta med seg på tur.