Arbeids(retts)lunsj, episode 3: Bruk av britisk arbeidskraft fra 1. januar 2021

Dato: Onsdag 16. desember 2020
Tid: 12:00 - 12:30

Hvis din virksomhet bruker arbeidskraft fra Storbritannia, blir det vesentlige endringer fra nyttår. Storbritannia blir et "tredjeland" i norsk regelverk, og fra 1. januar må briter som hovedregel ha oppholdstillatelse.

Dette innebærer strengere og mer byråkratiske regler både for arbeidstaker og arbeidsgiver. En lite omtalt endring er de strengere koronarelaterte reiserestriksjoner som gjelder for personer fra «tredjeland». Mange briter vil faktisk nektes innreise fra 1. januar hvis lovlig opphold i Norge ikke kan dokumenteres.

I tredje episode av podcasten blir advokat Frode A. Berntsen med for å diskutere dette temaet.

Og som alltid er oppfordringen klar: Kom deg ut på tur mens du hører på!

Podcasten er tilgjengelig fra onsdag 16. desember kl. 12.00.