Arbeids(retts)lunsj episode 6: Me too-saken

Dato: Torsdag 21. januar 2021
Sted: Hvor som helst

I denne episoden av Arbeids(retts)lunsj tar vi for oss den såkalte Metoo-dommen som Høyesterett avsa i desember 2020.

Lill Egeland og Thorgeir Hole er forfattere av boken «Seksuell trakassering i arbeidslivet», og i dagens episode snakker de både om hva seksuell trakassering egentlig er og hvordan Høyesterett har argumentert i dommen.

Kom deg ut på tur mens du hører på!