Hvordan håndtere koronasituasjonen i kommunene?

Dato: Tirsdag 7. april 2020
Tid: 10:00

Koronautbruddet medfører usikkerhet for svært mange. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, men mens deler av det private næringsliv opplever svikt i omsetning og oppdrag vil det offentlige møte helt andre utfordringer.

I dette webinaret tar advokatfullmektig Trine Grønbech og advokat/partner Trine Lise Fromreide en gjennomgang av hvilke utfordringer kommuner kan møte i denne særskilte situasjonen som har oppstått.