Kort prosess episode 1: ESG og EU’s taksonomi - nye digitale løsninger

Dato: Torsdag 24. mars 2022
Sted: Hvor som helst

I podkasten "Kort prosess" tar vi for oss et bredt utvalg av temaer knyttet til dagsaktuelle juridiske problemstillinger og digital innovasjon innenfor jussen. Med korte episoder vil vi belyse små og store emner på en rask og enkel måte.

Vår første episode handler om digitale løsninger innenfor bærekraft. Simonsen Vogt Wiig har denne uken lansert tre nye apper, knyttet til EUs taksonomi og den nye åpenhetsloven som snart trer i kraft.

Vi har tatt en prat rundt de tre bærekraftappene med partner og advokat Malin Tønseth, som leder Simonsen Vogt Wiigs satsing på ESG og bærekraft.