Aktuelt

27.09.19

Dom fra Høyesterett i Fosen-Linjen-saken

Høyesterett avsa dom i den såkalte Fosen-Linjen-saken 27. september 2019 (HR-2019-1801-A). Fosen-Linjen-saken har vært mye omtalt de senere år, blant annet fordi den er den eneste norske saken som har vært gjenstand for to foreleggelser for EFTA-domstolen, jf .EFTA-domstolens avgjørelser i E-16/16 og i E-7/18. Les mer.