Aktuelt

13.11.19

Finanstilsynet etablerer regulatorisk sandkasse for fintech-virksomheter

I den regulatoriske sandkassen får virksomheter mulighet til å lansere nye, innovative produkter, teknologier og tjenester under oppfølging av Finanstilsynet, og der virksomheten blant annet får avklart hvilke tillatelser som kreves. Deltakere i sandkassen kan være eksisterende finansforetak, nye aktører som vil tilby finansielle tjenester, eller aktører utenfor finansnæringen som tilbyr tjenester til virksomheter under tilsyn. Les mer.

30.10.19

Domsmyndighet i bevissikringssaker

Etter tvisteloven kapittel 28 kan man forut for en rettssak få sikret og tilgang til bevis som er relevante for den eventuelle rettssaken. I denne artikkelen kommenterer Ørjan Salvesen Haukaas to avgjørelser fra Borgarting lagmannsrett om norsk domsmyndighet i internasjonale bevissikringssaker. Les mer.