Aktuelt

06.12.19

Endringer i aksjeloven § 8-10

Regjeringen sanksjonerte i dag endringene i aksjeloven § 8-10 med ikraftredelse fra 1. januar 2020 (med unntak av annet ledd om mellombalanser). Lovendringen åpner på generelt grunnlag for at målselskaper kan bidra til oppkjøpsfinansiering, herunder ved å stille pant i målselskapenes eiendeler. Lovendringen innebærer imidlertid at unntaksforskriften, som eiendomsbransjen har nytt godt av, blir opphevet. Les mer.

02.12.19

Finanstilsynet varsler økt oppmerksomhet på AIFMD-Rapportering

Finanstilsynet varsler at det fra både deres og ESMA sin side vil bli økt oppmerksomhet på AIFMD-rapporteringen i 2020. Finanstilsynets ønsker videre å forbedre kvaliteten på innrapporterte AIFMD-data, og har derfor gjort endringer knyttet til rapporteringen. Altinn blir obligatorisk rapporteringsportal for selskaper med norsk organisasjonsnummer, og det innføres forenklet kvartalsvis rapportering for alle norske AIF-forvaltere med konsesjon. Vi vil i denne artikkelen redegjøre for rapporteringsplikten til norske AIF-forvaltere. Les mer.

19.11.19

ERP - systemer i skyen

Gjennomføring av ERP-anskaffelser og valg av ERP–løsninger har forandret seg drastisk med ERP–løsninger levert som Software as a Service (SaaS). Skybaserte ERP–løsninger stiller langt større krav til kundens egen modenhet, kompetanse og forståelse enn tidligere. Les mer.