Aktuelt

07.08.17

Ny byggteknisk forskrift – TEK17

1. juli 2017 trådte ny byggteknisk forskrift i kraft. Formålet med endringene er å gjøre forskriften enklere i bruk samt å bidra til å redusere byggekostnadene, særlig ved boligbygging. Les mer.

28.07.17

Når blir et anbudssamarbeid ulovlig?

I dom avsagt 22. juni 2017 (HR-2017-1229-A) ga Høyesterett Konkurransetilsynet medhold i at felles tilbudsinngivelse i en anbudskonkurranse for pasienttransport utgjorde en formålsovertredelse i strid med konkurranseloven § 10. Les mer.

24.07.17

Opprykk til senioradvokat

Vi har gleden av å meddele at Hanne Kjersti Ulleren, Ida Aasgaard Røsand, Ingrid Fladberg Brucker og Erik Klevmo fra 1. juli har blitt forfremmet til senioradvokater. Les mer.