Aktuelt

14.06.18

Is a Cashless Society Achievable?

Given increasing physical cash in circulation in many areas, a cashless society is likely not achievable soon for most countries. However, there are certain countries, particularly the Nordics, where the rise of digital payments is accompanied by a decrease in physical cash. Les mer.

24.05.18

Har patenttrollene funnet veien til Norge?

Patenter kan misbrukes. En del selskaper har som eneste formål å skaffe patenter som utelukkende skal brukes til å tvinge andre virksomheter inn i et lisensieringsforhold eller til å betale betydelige beløp i forbindelse med et forlik, såkalte patenttroll eller patentpirater. Les mer.

Oslo

Frokostseminar: Er reisetid arbeidstid?

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig inviterer til et frokostseminar om arbeidstid. I juni 2018 avsa Høyesterett en dom hvor en polititjenestemanns reisetid til et annet oppmøtested enn det faste arbeidsstedet ble ansett for å være arbeidstid. Hva betyr dommen for arbeidsgivere? Les mer.