Aktuelt

30.07.18

Forslag til forskrift om betalingstjenester - PSD2

EUs andre betalingstjenestedirektiv, "PSD2", ble implementert i EU 13. januar. For å sikre rask innføring i norsk rett, foreslår Justis- og beredskapsdepartementet at de mest sentrale privatrettslige delene midlertidig reguleres gjennom forskrift om betalingstjenester. Les mer.

Oslo

Frokostseminar: Styrket vern mot piratkopiering

I mai ble det fremmet forslag til lovendringer som vil styrke vern av immaterielle rettigheter mot ulovlig import og piratkopiering. Høringsfrist for endringene er 14. september. Simonsen Vogt Wiig inviterer til frokostseminar om endringsforslagene. Les mer.

Oslo

Frokostseminar: Er reisetid arbeidstid?

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig inviterer til et frokostseminar om arbeidstid. I juni 2018 avsa Høyesterett en dom hvor en polititjenestemanns reisetid til et annet oppmøtested enn det faste arbeidsstedet ble ansett for å være arbeidstid. Hva betyr dommen for arbeidsgivere? Les mer.