Aktuelt

06.03.19

Det franske datatilsynet bøtelegger Google

Den 21. januar 2019 ble Google LLC (USA) ilagt et overtredelsesgebyr på 50 millioner euro av det franske datatilsynet, CNIL, for brudd på EUs personvernforordning (GDPR). Dette er den største boten som er gitt i henhold til personvernforordningen, og den første boten ilagt av det franske datatilsynet. Overtredelsesgebyret ble ilagt på grunn av manglende åpenhet og informasjon, og for manglende behandlingsgrunnlag for persontilpassede annonser. Les mer.

Bergen

Frokostseminar: Slaget om ansiennitetsprinsippet

Høyesterett har avsagt dom i den såkalte Skanska-saken, som dreide seg om hvilken adgang det er til å fravike ansienniteten i en nedbemanningsprosess i en tariffbundet virksomhet. I vårt frokostseminar ser vi nærmere på hva dommen betyr i praksis når arbeidsgiver skal nedbemanne. Les mer.

Oslo

Frokostseminar 19. mars: Digitalisering og endringsledelse

Simonsen Vogt Wiig og Atea inviterer til frokostseminar om digitalisering og endringsledelse. Teknologiutviklingen påvirker alle virksomheter og er utfordrende for både ansatte og ledere. Hvordan håndterer offentlige virksomheter og private bedrifter de endringene vi står i? Er vi så innovative som vi tror? Les mer.

Bergen

Anskaffelsesdagen Bergen 2019

Tirsdag 26. mars 2019 er vi igjen klare for den årlige Anskaffelsesdagen. I år, som i fjor, vil en praktisk tilnærming til vanskelige temaer innen innkjøp vektlegges, og det vil også i år være konferansier Lennart Hovland, redaktør i Anbud 365, som leder oss gjennom konferansen. Les mer.