Aktuelt

03.04.20

Statlig garantiordning - nå også for større bedrifter

Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og lov om Statens obligasjonsfond trådte i kraft 27. mars 2020. En reaksjon på tiltakene har vært at enkelte bedrifter faller mellom den nye garantiordningen og gjenåpningen av Statens obligasjonsfond. Les mer.

02.04.20

Når er tiltaket igangsatt?

En byggetillatelse etter plan og bygningsloven har en gyldighet på tre år, og dersom tiltaket det er gitt tillatelse til ikke er igangsatt innen fristen på tre år løper ut, faller tillatelsen bort. Ettersom fristen ikke kan forlenges, er konsekvensen av fristoversittelsen at tiltaket må omsøkes og godkjennes på nytt dersom det fortsatt ønskes gjennomført. Men, hva skal egentlig til for at et tiltak er igangsatt? Les mer.