Samleside om koronaviruset

Simonsen Vogt Wiig følger utviklingen av coronaviruset tett, og har satt ned tverrfaglige håndteringsteam som kan bistå i ulike typer spørsmål ved våre ulike kontorer. Denne siden vil bli løpende oppdatert med nye artikler og webinar i takt med utviklingen. Les mer.

Statlig garantiordning - nå også for større bedrifter

Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og lov om Statens obligasjonsfond trådte i kraft 27. mars 2020. En reaksjon på tiltakene har vært at enkelte bedrifter faller mellom den nye garantiordningen og gjenåpningen av Statens obligasjonsfond. Les mer.

Når er tiltaket igangsatt?

En byggetillatelse etter plan og bygningsloven har en gyldighet på tre år, og dersom tiltaket det er gitt tillatelse til ikke er igangsatt innen fristen på tre år løper ut, faller tillatelsen bort. Ettersom fristen ikke kan forlenges, er konsekvensen av fristoversittelsen at tiltaket må omsøkes og godkjennes på nytt dersom det fortsatt ønskes gjennomført. Men, hva skal egentlig til for at et tiltak er igangsatt? Les mer.

Om oss

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge samt Singapore. Våre 180 advokater bistår alle sentrale bransjer, og bygger varige relasjoner med våre klienter ved å kombinere inngående forretningsforståelse og juridisk spisskompetanse i rådgivningen.

Om Simonsen Vogt Wiig

Mennesker

Karriere

Vi leter alltid etter personer som stiller høye krav til faglig kompetanse, profesjonalitet, kollegene de skal jobbe sammen med, og ikke minst til seg selv. Dette kommer klientene våre til gode. Hvis du kunne tenke deg å bli en del av et miljø som har satt seg som mål å heve listen for advokattjenester, hører vi gjerne fra deg. En henvendelse er alltid velkommen.

Karriere

Kontakt

Oslo

Singapore

1 North Bridge Road
#06-26 High Street Centre
Singapore 179094
Republic of Singapore

Telefon: +65 6533 5917
Fax: +65 6533 0917

Vis i kart