Rekordstort overtredelsesgebyr opprettholdt i Hålogaland lagmannsrett

Hålogaland lagmannsrett opprettholdt i mars tingrettens avgjørelse om å ilegge Herøy kommune et rekordhøyt overtredelsesgebyr på kr 6 897 211 etter en offentlig anskaffelse som gikk helt galt. I tillegg til gebyret ble kommunen også dømt til å betale erstatning til motpartene – to forbigåtte entreprenører – med omkring kr 420 000, og å dekke motpartene sine kostnader med over kr 4,3 millioner. Dessuten ble kontrakten kjent uten virkning for fremtidige kontraktsforpliktelser. Les mer.

Forslag om lovfesting av omgåelsesnormen

Via Statsråd den 10. april 2019 har Finansdepartementet fremmet et konkret forslag i Prop. (2018-2019) 98-L om lovfesting av den ulovfestede "Gjennomskjæringsnormen" som skattepliktige og skatteforvaltningen historisk har måtte forholde seg til. Forslaget kan få vidtrekkende konsekvenser i.f.m. gjennomføring av omorganiseringer. Les mer.

Om oss

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge samt Singapore. Våre 180 advokater bistår alle sentrale bransjer, og bygger varige relasjoner med våre klienter ved å kombinere inngående forretningsforståelse og juridisk spisskompetanse i rådgivningen.

Om Simonsen Vogt Wiig

Mennesker

Karriere

Vi leter alltid etter personer som stiller høye krav til faglig kompetanse, profesjonalitet, kollegene de skal jobbe sammen med, og ikke minst til seg selv. Dette kommer klientene våre til gode. Hvis du kunne tenke deg å bli en del av et miljø som har satt seg som mål å heve listen for advokattjenester, hører vi gjerne fra deg. En henvendelse er alltid velkommen.

Karriere

Kontakt

Oslo

Singapore

1 North Bridge Road
#06-26 High Street Centre
Singapore 179094
Republic of Singapore

Telefon: +65 6533 5917
Fax: +65 6533 0917

Vis i kart