Bærekraft og samfunnsansvar

Vi har et særskilt ansvar for at vår virksomhet drives på en ansvarlig og bærekraftig måte. Dette er viktig for hver og en av oss og samlet som firma.

Vi engasjerer oss derfor både i kraft av hvordan vi driver egen virksomhet og gjennom bidrag utenfor egen sfære. Vi har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2009, og er i dag et klimanøytralt firma gjennom kjøp av klimakvoter. Vi ønsker å strekke oss lenger enn det som forventes av oss, og bærekraft og samfunnsansvar er en integrert del av vår virksomhetsstrategi.

Firmaet er opptatt av å ha en høy etisk standard, og vi har gode rutiner for å forhindre hvitvasking og interessekonflikter. Flere av våre advokater er medlem i ulike offentlige utvalg, har styreverv i foreninger eller er forfattere av fagbøker og -artikler.

Som advokatfirma er det naturlig at vi er opptatt av rettssikkerhet, og SVW har gjennom mange år vært støttespiller til Amnesty International Norge. Vi gir pro bono advokatbistand i forbindelse med domstolsprøving av saker av prinsipiell betydning, og tilbyr vår ekspertise for både enkeltmennesker og organisasjoner som en del av vårt samfunnsengasjement. Blant andre har vi jobbet med Norsk pasientforening, Gatejuristen, Jussbuss og NOAS.