Klima- og miljøarbeidet i Simonsen Vogt Wiig

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS i årene fremover.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig tar ansvar innen miljøområdet. Vi driver vår virksomhet med lavest mulig miljøbelastning. Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet.

Vi tar miljøhensyn i vår virksomhet

 • Vi ber våre leverandører om bekreftelse på etterlevelse av Åpenhetsloven
 • Etterspørre miljømerkede produkter, varer og tjenester med lavest mulig miljøbelastning
 • Vi søker leverandører med en miljøsertifisering
 • Vi har søkelys på gjenbruk
 • Gjennomfører tiltak for å redusere forbruket av papir
 • Kildesorterer vårt avfall
 • Bruker minst mulig energi
 • Stimulerer til miljøvennlige reiser i forbindelse med jobb
 • Sikrer et godt inneklima og arbeidsmiljø for alle medarbeidere
 • Kjøper årlig klimakreditter
 • Kontroll av miljøpolicy ved valg av leverandører
 • El-bil ladestasjoner i garasjen
 • To firmasykler til disposisjon

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål og følgende tiltak:

 • Oppdatere innkjøpsveileder og ytterligere bruk av miljøvennlige produkter
 • Gjenbruk av PC/datautstyr ved nyansettelser etc.
 • Gjenbruk av kontormøbler ved nyansettelser
 • Fortsette å oppfordre til å ha møter på teams i stedet for fysiske møter
 • Fortsette å være i forkant når det gjelder digitalisering av arbeidsmetoder i samarbeid med de øvrige SVW kontorene
 • Oppfordre alle ansatte til å være miljøvennlige når det gjelder fremkomstmiddel, kjøre el-bil, bruke kollektiv transport, sykkel etc.

Les våre innrapporteringer for de ulike kontorene her:

Oslo
Bergen
Trondheim
Kristiansand

 

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig? Send forslag til post@svw.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.