Tilbake

Aktuelt

 • Arbeidstaker-oppfinnelser – hvem, hva og hvordan?

  I dagens informasjons- og kunnskapssamfunn har problemstillinger knyttet til arbeidstakeroppfinnelser aldri vært mer aktuelt. Mange arbeidsgivere og arbeidstakere har imidlertid ikke et bevisst forhold til regelverket for arbeidstakeroppfinnelser som finnes i lov av 17. april 1970 nr. 21 (arbeidstakeroppfinnelsesloven). I denne artikkelen gis en kort oversikt over noen sentrale problemstillinger og fallgruver.

 • Gmail skal likevel ikke anses som en «elektronisk kommunikasjons-tjeneste»

  EU Domstolen har konkludert med at Gmail, som tilbys av Google, ikke er å anse som en «elektronisk kommunikasjonstjeneste» i henhold til definisjonen av dette begrepet i EUs Rammedirektiv for elektronisk kommunikasjon (Sak C-193/18). Konklusjonen står i kontrast til tidligere avgjørelse fra tysk forvaltningsdomstol, som kom til at Gmail var å anse som en elektronisk kommunikasjonstjeneste, og som derfor påla Google å registrere seg som «tilbyder» av elektronisk kommunika­sjon.

 • The Cape Town Convention – expanding to rolling stock – a new international railway registry emerges

  The Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment of 16 November 2001 (the “CTC”) and its Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment has since its adaption in 2001 grown to be the overruling legal framework in the aviation industry, providing banks, airlines and leasing companies with an international unified regime on acknowledgement and enforcement of security interests in aircraft.

 • "Kan"-skjønn" v. "fritt" skjønn

  Det at loven og forarbeidene er tause om hvordan et skjønn skal utøves, betyr ikke at skjønnet er fritt.

 • Etablering av gjeldsregister

  Nordmenns forbruksgjeld har økt betydelig de siste årene. Én kjent utfordring har vært at bankene ved vurdering av nye lånesøknader har basert seg på søkerens opplysninger om eksisterende gjeldsforhold, som ikke alltid har vært riktige eller oppdaterte. Bankenes kredittvurderinger har dermed i mange tilfeller vært basert på feil opplysninger, noe som har ført til at personer som ikke har økonomi til å håndtere mer gjeld, har fått innvilget nye lån.

1-5 av 1060 Neste