Tilbake

Ny bok om personvern-forordningen – GDPR

Aktuelt | 30.04.18

Telekom og media
Personvern (GDPR)
Cecilie Rønnevik er medforfatter på Universitetsforlagets rykende ferske Kommentarutgave til Personvernforordningen – GDPR.

Personvernforordningen – GDPR

EUs personvernforordningen blir gjennomført i norsk rett i løpet av kort tid. Sjelden har et nytt regelverk skapt så mye blest. Og det med god grunn – reglene treffer alle type virksomheter, gir rettigheter til alle EUs borgere og er svært vanskelige å forstå. I tillegg innføres strenge sanksjoner, med overtredelsesgebyrer opp til 20 millioner Euro. Ifølge forlaget selv har det vært rekordmange forhåndsbestillinger av boken, som er ment å gi veiledning om hvordan de enkelte bestemmelsene i forordningen kan forstås og anvendes. Dette er så langt den eneste boken som er publisert i Norge om dette emnet.

Cecilie Rønnevik var i mange år fagdirektør i Datatilsynet, og jobber nå i vårt Teknologi og Medier-team. Hun har skrevet boken i samarbeid med avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniserings-departementet Åste Skullerud, juridisk direktør i Datatilsynet Jørgen Skorstad og personvernombudet i Sparebank1 Forsikring Marius Pellerud. Forordet er skrevet av direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Boken kan bestilles her