Arkiv

 • PSD2 is finally incorporated into the EEA-agreement

  On 7 June 2019, the Norwegian Government (King in Council) resolved to authorize the EEA-committee, in its 13 June meeting, to incorporate PSD2 (Directive 2015/2366/EU) into the EEA-agreement.

 • Ett år med GDPR – status for norske virksomheter

  EU har nylig markert at det er ett år siden GDPR trådte i kraft, og i løpet av sommeren kan også vi i Norge se tilbake på ett år med forordningen. Det er en god anledning for alle virksomheter til å gjøre opp en status.

 • Frokostseminar 7. juni: Varsling og personvern

  Arbeidsgivere opplever et stadig større antall varslingssaker i virksomheten. Med varslingssakene følger en rekke utfordringer både av praktisk og juridisk art. Varsling, og hvordan et varsel skal håndteres, har vært på dagsorden i lengre tid. I dette frokostseminaret skal vi ikke ta for oss varslingsinstituttet, men vi vil se nærmere på forholdet til offentlighet, taushetsplikt og personvern.

 • Datatilsynet varsler gebyr til Oslo Kommune

  Den 29. april 2019 varslet Datatilsynet ileggelse av overtredelsesgebyr overfor Oslo kommune, som følge av mangler ved informasjonssikkerheten i mobilapplikasjonen "Skolemelding".

 • En kausjonists beskyttelse etter finansavtaleloven § 66

  Finansavtaleloven § 66 regulerer finansinstitusjoners og lignende institusjoners adgang til å frigi pant eller annen sikkerhet som ble stilt eller forutsatt stilt da en kausjonsavtale ble inngått. Foretar finansinstitusjonen disposisjoner i strid med bestemmelsen vil kausjonisten ikke lenger være bundet av kausjonsavtalen.

1-5 av 1096 Neste