Arkiv

 • Statlig garantiordning - nå også for større bedrifter

  Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og lov om Statens obligasjonsfond trådte i kraft 27. mars 2020. En reaksjon på tiltakene har vært at enkelte bedrifter faller mellom den nye garantiordningen og gjenåpningen av Statens obligasjonsfond.

 • Når er tiltaket igangsatt?

  En byggetillatelse etter plan og bygningsloven har en gyldighet på tre år, og dersom tiltaket det er gitt tillatelse til ikke er igangsatt innen fristen på tre år løper ut, faller tillatelsen bort. Ettersom fristen ikke kan forlenges, er konsekvensen av fristoversittelsen at tiltaket må omsøkes og godkjennes på nytt dersom det fortsatt ønskes gjennomført. Men, hva skal egentlig til for at et tiltak er igangsatt?

 • Coronaviruset og situasjonen i eiendomsbransjen

  Eiendomsteamet til Simonsen Vogt Wiig opplever fortsatt høy aktivitet og vi bistår våre klienter med gjennomføring av 12 transaksjoner i eiendomssektoren inneværende uke.

 • Short & Sweet: Ship Sale and Purchase #5 – Documentation

  SVW boasts one of the largest shipping teams, continually handling vessel transactions all around the world. In this 5th piece in our Sale & Purchase series, we focus on the documentation exchanged between the parties.

 • Generell adgang til å avholde styremøter og generalforsamlinger uten fysisk møte

  Regjeringen har vedtatt nye forskrifter som gir midlertidig unntak fra krav til fysiske møter for aksje- og allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak og stiftelser, uavhengig av hva slags saker som skal behandles.

1-5 av 1255 Neste