Flere aktører fra ulike fagfelt deltar, og Simonsen Vogt Wiig v/Arne Oftedal holder presentasjonen “Ny lov om offentlige anskaffelser – miljøhensyn i anskaffelsesprosessen”.

Se her for mer informasjon og påmelding.