Marginene presses stadig mer for entreprenørene. I et krevende marked er det viktigere enn noen gang å være nøye ved inngåelse av entreprisekontrakter. Dette gjelder både i forholdet mellom byggherren og totalentreprenøren, men like mye i kontraktsforholdet mellom totalentreprenøren og underentreprenørene. Det er gjerne i dette siste leddet hvor det oppstår problemer, da det kontraktuelle grunnlaget i mange tilfelle ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet. Frokostseminaret tar sikte på å gjennomgå praktiske problemstillinger i de forskjellige faser, men med særskilt vekt på selve kontraktsinngåelsen. Foredragsholderne vil gi innspill og forslag til mulige tilnærminger og løsninger på situasjoner som kan oppstå.

Program

08.00 Kaffen er klar
08.15 Velkommen, Næringsforeningen ved Inger Tone Ødegård
08.20 Praktiske og rettslige problemstillinger det må tas stilling til ved inngåelse av entreprisekontrakter og underentreprisekontrakter, tips og råd fra et advokatståsted, ved Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Advokat/partner Trym Landa, advokat/partner Gunnar Espeland og advokat/partner Arne Oftedal
09.05 Erfaringer og praktiske utfordringer sett fra en bygg-entreprenørs ståsted, Byggmester Sagen AS v/Lene Goa Haaland
09.20 Åpen diskusjon
09.30 Slutt

Påmelding