Program:

• SVW presenterer siste nytt om “AI Act” som EU oppnådde politisk enighet om i desember 2023. Vi ser nærmere på debatten som har vært og resultatet av den politiske enigheten, herunder regulering av “general purpose AI”.

• Rettsutviklingen på andre rettsområder som knytter seg til AI. På personvernområdet har vi fått en ny, AI-relevant rettsavgjørelse fra EU-domstolen (OQ mot Land Hessen) om automatiserte avgjørelser. I tillegg gis en oppdatering om AI og immaterialretten.

• Norske virksomheter øker sin bruk av kunstig intelligens og mange lurer på hvordan teknologien kan brukes på en lovlig og etisk forsvarlig måte. Hvordan kan din virksomhet jobbe strategisk med AI-compliance i lys av den kommende AI Act, andre regelverk og standarder?

Det vil være god anledning til spørsmål og diskusjon underveis.

Gratis deltakelse. Det blir frokostpause mellom sesjonene.

 

Arrangementet er eksklusivt for SVWs klienter og samarbeidspartnere.