Som sedvanlig deler vi opp seminaret i to deler. I første del vil vi ta for oss evalueringsmodeller og bruken av disse. Denne delen går digitalt via Teams. I del to vil vi se på handlingsrommet for samarbeid i leverandørfasen og tilbudsfasen og muligheten til å benytte underleverandører og konkurrenter.

Foredragsholdere er advokater fra Simonsen Vogt Wiig. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Frokost vil bli servert for å sikre at du får en god start på dagen. Frokosten begynner kl. 8:30, mens det faglige begynner kl. 8:55.

Registrer meg