Tema denne gang er todelt. I første bolk vil vi ta for oss de ulike kravstyper som stilles i en anskaffelse, herunder rammene for og lovligheten av tilhørende dokumentasjonskrav og tidspunkt for når disse kravene skal oppfylles. I andre bolk gjør vi grundig rede for de regler som gjelder for kontraktsoppfølgingsfasen, herunder klargjøring av kontraktens innhold (tolkning) og adgangen til å gjøre endringer.

Dette blir en morgen spekket med praktisk rettet anskaffelsesjuss ispedd erfaringer fra vår omfattende praksis.

Foredragsholdere vil være advokater fra Simonsen Vogt Wiig.

Vi gleder oss til å treffes. Vel møtt!

Registrer meg