Som tidligere deler vi samlingen opp i to tema. I den første bolken tar vi for oss de nye reglene om krav til miljø i anskaffelsesregelverket samt en gjennomgang av lovlig prosjektsamarbeid i anskaffelser. Her har tilsynet opphevet sin veileder og viser til nye retningslinjer fra kommisjonen. I del to tar vi for oss endringsadgangen for offentlige kontrakter, herunder særlig forlengelse av kontrakter. Vi gjennomgår de ulike typetilfellene som vi ser i vår praksis og gir deg våre vurderinger.

Som vanlig holdes foredragene av advokater fra Simonsen Vogt Wiig.

Merk at dette er et fysisk arrangement som finner sted i Bergen. For den digitale sesjonen som finner sted 8. september se her.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Vi ser frem til å treffe dere, vel møtt!

Registrer meg