Dagskurs om skytjenester i samarbeid med Advokatenes HR

Dato: Onsdag 3. juni 2020
Tid: 09:00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo

På kurset får du innsikt i regulatoriske utfordringer ved skytjenester, inkludert EUs personvernforordning (GDPR), samt en oversikt over fallgruver og temaer man må være klar over når man inngår en avtale om en skytjeneste.

Innhold

På kurset vil det bl.a. bli gjennomgått relevante lover, retningslinjer, veiledninger, dommer og vedtak, samt en praktisk gjennomgang av andre forhold rundt skyavtaler man bør være oppmerksom på.

  • Introduksjon til skytjenester – konsepter og begreper
  • Personvernforordningen – Hva man må være oppmerksom på når man lagrer data i skyen
  • Kontraktens utforming – Hvordan få kontroll på, og hvordan man som kunde inngår en god avtale om levering av skytjenester

Målgruppe

Kurset henvender seg til advokater, advokatfullmektige og jurister som arbeider innenfor området.

Praktiske forhold

Dato:
Onsdag, 3. juni 2020 – 

9:00 til 16:00

Antall timer: 7 juridiske etterutdanningstimer for advokater.