Vi ser på hvordan virksomheten må følge opp sykmeldte og når virksomheten kan gå til oppsigelse. Vi ser også på hvilke praktiske grep som bør tas underveis, samt det viktige samarbeidet med NAV.

Foredragsholdere er advokatene Nicolay Skarning, Thomas Talén og Catriona Vågen McIntyre, som alle har mange års erfaring med temaet som rådgiver til både virksomheter, fagforeninger og enkeltpersoner.

Ingen deltakeravgift.